Használati feltételek

Jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati feltételeket. A weboldal használatával elfogadja jelen használati feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a weboldalt.

A weboldal tulajdonosa és fenntartója az ECCO Sko A/S Dániában bejegyzett, dán székhellyel rendelkező vállalat. Az ECCO Sko A/S ezt a weboldalt személyi tájékoztatási célokra tartja fenn. A weboldal bármely tartalma szabadon hozzáférhető. A weboldalon található anyagokat kizárólag saját, személyes otthoni használatra töltheti le, megőrizve azok szerzői jogi, márka vagy más tulajdonjogi jelzéseit. Nem másolhatja le, közölheti újra, töltheti fel, küldheti vagy oszthatja meg a weboldal tartalmát, beleértve a szöveget, képeket, hang és videó anyagokat nyilvános vagy kereskedelmi célokra, kivéve ha azt az ECCO Sko A/S írásban engedélyezte.

A weboldal tartalma

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve ha azt ettől eltérően jeleztük és csak a jelen Használati feltételek szerint használható fel. Az ECCO Sko A/S nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a weboldalon megjelenő tartalmak használatával nem sértik meg az ECCO Sko A/S tulajdonába nem tartozó harmadik felek jogait. A képek az ECCO Sko A/S tulajdonát képezik vagy annak engedélyével kerültek felhasználásra. A weboldal felhasználói vagy azok meghatalmazottjai számára tilos az itt megjelenő képeket felhasználni, kivéve, ha azt a jelen Használati feltételek kifejezetten engedélyezik. A képek engedély nélküli felhasználása szerzői jogokat, szellemi tulajdonjogokat, adatvédelmi vagy kommunikációs előírásokat, illetve törvényeket sérthet.

Az ECCO Sko A/S minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon látható információk pontosságának és naprakész állapotának biztosítására. Az ECCO Sko A/S azonban nem vállal felelősséget az információk helyességéért. Az ECCO Sko A/S nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő esetleges hibákért vagy pontatlanságokért. A weboldalt csak saját felelősségére használhatja.

Sem az ECCO Sko A/S, sem más, a weboldal létrehozásában, fenntartásában vagy elérhetővé tételében közreműködő fél nem vállal semmiféle felelősséget a weboldalhoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Az előzőek kiegészítéseképpen a weboldal tartalmát "JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN" BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSÉRE ÉS NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST VAGY AZ ESETLEGES JOGSÉRTÉSEKET.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes törvénykezések nem teszik lehetővé a hallgatólagos felelősségvállalás elhárítását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike Önre nem vonatkozik. A hallgatólagos felelősségvállalásra vonatkozó korlátozásokat ellenőrizze a helyi érvényes jogszabályokban. Az ECCO Sko A/S nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle, a számítógépet vagy más berendezéseket érintő vírusok által okozott károkért, amelyek a weboldal megnyitásához, böngészéséhez, vagy az onnan letöltött anyagok, adatok, szövegek, képek videő- vagy hanganyagokhoz kapcsolódnak.

A weboldalra e-mailben vagy más módon küldött kommunikációt, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat, nyilvános és szerzői jogvédelemmel nem rendelkező anyagokként kezeljük. Az elküldött vagy közölt anyagokat az ECCO Sko A/S vagy partnerei bármilyen célra felhasználhatja, beleértve, de nem kizárólagosan, sokszorosítást, nyilvánossá tételt, továbbküldést és közlést. Emellett az ECCO Sko A/S szabadon felhasználhatja a weboldalra küldött kommunikációban szereplő bármely ötletet, elképzelést, ismereteket vagy módszereket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen információk felhasználását a termékek népszerűsítésében, fejlesztésében vagy gyártásában.
A weboldalon megjelenő márkanevek és logók, beleértve a jelmondatokat, stb., az ECCO csoport bejegyzett vagy bejegyzés nélküli védjegyei. A weboldalon található tartalmak semmilyen esetben nem értelmezhetők a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására vonatkozó engedélyként, kivéve, ha azt az ECCO Sko A/S vagy a weboldalon megjelenő védjegy tulajdonosa írásban engedélyezte.

A weboldalon szereplő hivatkozások

Az ECCO csoport nem ellenőrizte a weboldalon szereplő összes hivatkozást és nem vállal felelősséget a weboldalon szereplő hivatkozások tartalmára vonatkozóan. A külső weboldalakat vagy más hivatkozásokat csak saját felelősségére használhatja.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A weboldalon szerepelhetnek olyan weboldalak hivatkozásai is, amelyeket nem az ECCO csoport vagy partnerei működtetnek. Ezeket a hivatkozásokat csak tájékoztatásként közöljük. Az ECCO csoport nem ellenőrzi ezek tartalmát és a tartalmakért nem vállal felelősséget. A weboldalon szereplő, más weboldalakra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy az ECCO csoport jóváhagyná vagy ajánlaná ezeket a weboldalakat, illetve azt sem, hogy az ECCO ezek tulajdonosaival bármiféle kapcsolatban állna.

Az ECCO csoport nem vállal semmiféle, kifejezett vagy hallgatólagos felelőssége a weboldalon szereplő hivatkozásokon elérhető más weboldalakon vagy azok tartalmaiban szereplő információk pontosságáért, törvényeknek való megfeleléséért, megbízhatóságáért vagy érvényességéért, illetve elutasít minden azokból eredő veszteségekre, sérülésekre, károkra vagy igénylésekre vonatkozó felelősséget.

Jelen Használati feltételek módosítása

Az ECCO csoport a Használati feltételeket a jelen közlemény frissítésével bármikor módosíthatja., A Használati feltételek minden felhasználóra vonatkoznak és a Használati feltételek ismerete a felhasználó felelőssége.