ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZT AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT

Az ECCO-nál tiszteletben tartjuk magánszféráját, és az ECCO és KRM vállaltcsoportok minden vállalatának („ECCO- és KRM-partnerek”) feltett szándéka, hogy megóvja azon információkat, amelyek egy személyt azonosítanak, vagy képesek egy személy azonosítására („személyes adatok”), amelyeket gyűjt, felhasznál és/vagy amelyekhez hozzáfér. 

Az, hogy hogyan történik a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása attól függ, hogy Ön melyik ECCO-partnerrel lépett kapcsolatba, és hogyan.  

Jelen hu.ecco.com weboldalt az ECCO Sko A/S (székhely: Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánia) nyújtja és üzemelteti (továbbiakban „mi”, „minket” és „miénk”). 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy biztosítsuk, hogy Ön elegendő információval rendelkezzen azzal kapcsolatosan, milyen módon gyűjtjük, és használjuk fel személyes adatait, beleértve azon információkat is, amelyekről kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni a vonatkozó személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok szerint, beleértve az EU 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletét (General Data Protection Regulation – „GDPR”).  

Jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, melyeket tőlünk vagy más ECCO-partnerektől kapott, illetve más, jelen weboldalra vonatkozó használati feltételek, vagy amelyekkel kapcsolatosan beleegyezését adta, amikor velünk vagy egy másik ECCO-partnerrel lépett kapcsolatba. 

Megjegyzéseit, visszajelzéseit mindig szívesen vesszük! 

1. ELÉRHETŐSÉGEINK

1.1. Az Adatkezelő(k) azonosítása, illetve hogyan veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelővel

Hacsak másként nem határoztuk meg máshol, jelen Adatvédelmi tájékoztató szerint az Ön személyes adatainak gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős szervezet (az „Adatkezelő”) a következő: 

ECCO Sko A/S
Industrivej 5,
6261 Bredebro,
Dánia 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk, forduljon hozzánk Ügyfélszolgálati képviselőinken keresztül a következő elérhetőségek valamelyikén: 

E-mail: contact@ecco.com
Levelezési cím: ECCO Holding A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánia, a következő figyelmébe: Customer Service

1.2. Az ECCO Csoportos Adatvédelmi Tisztviselője

Csoportos Adatvédelmi Tisztviselőnket a következő elérhetőségeken keresheti meg:

E-mail: legal@ecco.com
Posta: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer

2. HOGYAN HASZNÁLUNBK SÜTIKET, ÉS HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT

Amikor kapcsolatba lép velünk, személyes adatokat gyűjtünk Önről, és azokat többféle célra használjuk fel, például jelen weboldal üzemeltetéséhez, és hogy lehetővé tegyük, hogy Ön igénybe vegye többféle szolgáltatásunkat, és felvehesse velünk a kapcsolatot stb. 

Amennyiben arra kérjük, hogy adatokat adjon meg részünkre, Ön döntheti el, hogy megadja-e ezeket az adatokat. Lehetséges azonban, hogy ezen információkra jogszabályi, szerződéssel kapcsolatos vagy gyakorlati okokból van szükség. Mindig egyértelműen jelöljük, hogy az információ megadása kötelező-e. Amennyiben nem ad meg olyan adatokat, melyeket kötelezően megadandónak határoztunk meg, lehetséges, hogy nem fogjuk tudni nyújtani Önnek a kért szolgáltatást.

Az, hogy hogyan gyűjtjük, és használjuk fel személyes adatait attól függ, hogy Ön hogyan lép velünk kapcsolatba, illetve mely szolgáltatásokat veszi igénybe.  

Számunkra, hasonlóan minden ECCO-partnerhez, rendkívül fontos a birtokunkban és kezelésünkben lévő személyes adatok védelme, ennek megfelelően, álláspontunk szerint megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket vezettünk be, hogy megvédjük ezen személyes adatokat az illetéktelen vagy jogellenes feldolgozással és véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szemben. 

Alább többet is megtudhat a következőkről: hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel személyes adatait különböző helyzetekben, beleértve a feldolgozott személyes adatok általános kategóriáit is; azon személyes adatok forrásáról, melyeket nem közvetlenül öntől szereztünk meg; a személyes adatok feldolgozásának céljairól; és a feldolgozás jogalapjáról. 

2.1. Sütikkel kapcsolatos tájékoztatás

Ezen a honlapon saját és külső féltől származó sütiket használunk, hogy optimalizáljuk a használat élményét, illetve statisztikai és marketing célokból. A sütikkel, azok kezelésével, és elutasításával kapcsolatosan Süti tájékoztatónkban talál további információikat.

2.2. Amikor felveszi velünk a kapcsolatot az Ügyfélszolgálaton stb. keresztül 

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot egyik Ügyfélszolgálati képviselőnkön keresztül, vagy e-mailben küld nekünk észrevételt vagy teszi fel kérdését, ezeket az információkat megtartjuk, és felhasználjuk, hogy válaszolhassunk kérésére. Lehet, hogy további olyan információkat kérünk, amelyek azonosítják Önt, például nevét, e-mail-címét, telefonszámát és országát, annak érdekében, hogy meg tudjuk válaszolni kérdéseit stb. Lehetséges, hogy más információkat is kérünk Öntől, melyek szükségesek, hogy válaszoljunk kérésére. Minden esetben Ön dönti el, hogy milyen információkat ad meg nekünk. Felhívjuk figyelmét azonban, , hogy amennyiben nem áll rendelkezésünkre elegendő információ kérése feldolgozásához, lehetséges, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérést. Jelen feldolgozás jogalapja a GDPR 6(1) f) pontja, azaz jogalapunk a következő: ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, ügyfeleink viselkedésének, érdeklődésének megismerése, igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.   

Lehetséges, hogy további információkat is kérünk Öntől, beleértve az Ön egészségével kapcsolatos adatokat, biometrikus adatokat, ha Ön követeléssel él velünk szemben, és ezen információk szükségesek a követelés megalapozásához, érvényesítéséhez vagy az azzal szembeni védekezéshez. Ennek jogalapja a GDPR 9(1) f) pontja, azaz jogalapunk a következő: jogi követelések megalapozása, érvényesítése vagy védekezés azokkal szemben.

2.3. Amikor versenyeken vagy felmérésekben vesz részt. 

Időről időre előfordulhat, hogy lehetőséget adunk Önnek, hogy részt vegyen versenyeken, felmérésekben stb. Amennyiben a részvétel mellett dönt, megkérjük, hogy adjon meg nekünk bizonyos személyes adatokat. Ezen adatok függnek az adott versenytől, felméréstől stb., de köztük lehet az Ön neve, e-mail-címe, kora, neme, családjával kapcsolatos információk, cipőmérete és más demográfiai információk, illetve érdeklődési köreivel és vásárlási szokásaival kapcsolatos információk. Ezeket az információkat a versenyek vagy felmérések stb. lebonyolításához használjuk, azonban felhasználhatjuk ezeket általános piackutatási célokból is, vagy, hogy testre szabjuk vagy fejlesszük weboldalainkat és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatainkat. Ennek jogalapja a GDPR 6(1) a) pontja, tehát a beleegyezés, amit Ön adott, amikor úgy döntött, hogy részt vesz a versenyen, felmérésben stb.

3. HOGYAN OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT MÁSOKKAL?

Annak érdekében, hogy elérhetővé tegyük Ön számára szolgáltatásainkat, nyújthassuk Önnek a kért szolgáltatásokat és támogatást, és általánosságban működtethessük vállalkozásunkat, meg kell osztanunk, és át kell adnunk személyes adatait harmadik feleknek, például információ-technológiai szolgáltatóknak, marketingügynökségeknek, és más kapcsolódó szolgáltatóknak stb. 

Biztosíthatjuk Önt, hogy nem értékesítjük vagy adjuk bérbe személyes adatait harmadik feleknek, hogy az Ön személyes adatait felhasználhassák saját, közvetlen marketingcéljaikhoz, hacsak erre vonatkozóan Ön beleegyezését nem adta. 

Amennyiben adatfeldolgozókat veszünk igénybe, hogy a nevünkben az Ön személyes adatait feldolgozzák, megköveteljük tőlük, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozását kizárólag a mi utasításainknak megfelelően végezzék. Mindemellett az adatfeldolgozóktól megköveteljük, hogy olyan szerződéseket írjanak alá, melyek megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy megtegyék a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi szabályozásoknak, és biztosítva legyen az Ön jogainak megfelelő védelme.

Alább elolvashatja, hogyan osztjuk meg személyes adatait másokkal.

3.1. A fogadó felek kategóriái

Az Ön személyes adatait fogadók az alábbi főbb kategóriákba sorolhatóak:

A. Szolgáltatók
Megoszthatjuk személyes adatait megbízható szolgáltatóinkkal, akik a mi nevünkben üzemeltetik, karbantartják és/vagy támogatják informatikai rendszereinket és informatikai infrastruktúránkat, weboldalainkat, statisztikai elemzéseket készítenek, ügyfélszolgálatot üzemeltetnek, és más fontos szolgáltatásokat nyújtanak részünkre.

B. Más ECCO-partnerek
Személyes adatait megoszthatjuk az ECCO Sko A/S vállalattal, melynek székhelye Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánia és más vállalatokkal, melyek az ECCO Sko A/S irányítása alatt vagy tulajdonában állnak, hogy azok szolgáltatásokat nyújthassanak részünkre.

C. Jogutódok
Személyes adatainak átvitele történhet más jogi entitásoknak vállalkozásunk átadásának részeként átszervezés, eszközök eladása, konszolidáció, egyesülés vagy hasonló esemény során.

D. Más megosztások
Azon eseteken túl, amikor Ön beleegyezett a személyes adatok megosztásába, vagy, amikor a megosztás szükséges az adatgyűjtés céljához/céljaihoz, a személyes adatok megosztásra kerülhetnek olyan különleges esetekben, amikor okunk van úgy gondolni, hogy az szükséges, hogy azonosítsunk valakit, felvegyük vele a kapcsolatot vagy jogi lépéseket tegyünk valakivel szemben, aki (szándékosan vagy szándékán kívül) károsítja, megsérti vagy akadályozza tulajdonjogainkat, vagy a felhasználók vagy bárki más jogait, akinek kárt okozhatnak az ilyen tevékenységek, vagy az más módon szükséges jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy azokkal szembeni védekezéshez. 

3.2. Adatok továbbítása harmadik országokba

Szolgáltatók igénybe vétele során, illetve személyes adatainak más ECCO-partnerekkel való megosztása során előfordulhat, hogy adatait továbbítjuk olyan országokba is, amelyek adatvédelmi jogszabályai nem nyújtanak az Ön joghatóságával egyenértékű védelmet, és amelyekben a személyes adatok védelmének szintje nem megfelelő az Európai Bizottság vagy más nemzeti adatvédelmi hatóság álláspontja szerint (úgynevezett „nem biztonságos Harmadik országok”). Ilyen országok többek között, de nem kizárólagosan: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Vietnám, Szingapúr, Thaiföld, Malajzia, Japán, Dél-Korea, Indonézia, Ausztrália és Új-Zéland.

Személyes adatai minden címzettjétől megköveteljük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak személyes adatai védelme érdekében, amikor azokat „nem biztonságos Harmadik országokba” továbbítják, azáltal, hogy alkalmazzák a GDPR 46 (2) cikke szerinti általános adatvédelmi kikötéseket. Az általunk használt általános adatvédelmi kikötésekkel kapcsolatosan itt talál további információkat. Amennyiben a címzett rendelkezik az Egyesült Államok adatvédelmi pajzs tanúsítványával, az azt jelenti, hogy megfelelő védelmet nyújt személyes adatainak az EU Általános adatvédelmi rendelkezésének 46 (2) cikke alapján. Amennyiben további információt szeretne megtudni az Egyesült Államok Adatvédelmi Pajzs programjáról, kérjük, kattintson ide.   

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati képviselőinkhez az 1. SZAKASZNAK (ELÉRHETŐSÉGEINK) megfelelően.

4. HOGYAN TARTJUK MEG ÉS TÖRÖLJÜK ADATAIT?

Személyes adatait annyi ideig és olyan formában tároljuk, amely nem teszi lehetővé az Ön azonosítását tovább, mint ameddig az szükséges abból a célból, amiért az gyűjtve lett és jogosan kezelésre került. Ennek megfelelően személyes adatait addig tartjuk meg és kezeljük, amíg szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, illetve ezt követően is megtartjuk addig, amíg azok szükségesek lehetnek e későbbiekben esetlegesen felmerülő jogviták rendezéséhez, vagy ameddig a törvények arra köteleznek. Ezt követően vagy töröljük vagy anonimizáljuk személyes adatait, hogy azokat többé ne lehessen az Ön azonosítására használni. 

Minden olyan információt törlünk, melyek ésszerű belátásunk szerint pontatlanok, vagy elavultak, a gyűjtés óta eltelt időnek következtében, vagy bármilyen más okból a birtokunkban lévő információk alapján.

Az Ön írásos kérelme esetén szintén indokolatlan késedelem nélkül töröljük vagy anonimizáljuk személyes adatait, hacsak nincs érvényes jogalapja adatai megtartásának. Kérjük, tekintse meg a következőt is: 5. FEJEZET (AZ ÖN JOGAI ÉS HOGYAN VONHATJA VISSZA A HOZZÁJÁRULÁSÁT ÉS A FELIRATKOZÁST)

5. AZ ÖN JOGAI, ILLETVE HOGYAN VONHATJA VISSZA HOZZÁJÁRULÁSÁT ÉS IRATKOZHAT LE

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak Önnek. A jogok egy része meglehetősen összetett, és kivételeket is tartalmaz, ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó jogszabályokat és kérjen útmutatást a szabályozó hatóságoktól ezen jogok teljes körű magyarázatával kapcsolatosan. Ugyanakkor, alább megtalálja jogai összefoglalását.

5.1. Hozzáféréshez való jog

Joga van megerősítést kapni azzal kapcsolatosan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. Mindemellett, joga lehet részletesebb információkat kérni az általunk tárolt és kezelt személyes adataival kapcsolatosan, és bizonyos körülmények között joga van másolatot is kapni ezen személyes adatokról.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Jogában áll kérni az Önnel kapcsolatos pontatlan személyes adatok javítását, és – figyelembe véve a feldolgozás célját – a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. Törléshez való jog

Bizonyos esetekben jogában áll kérni a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését. Ezek a körülmények például a következők: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelték azokat ii) Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájárulás alapú adatkezelésre vonatkozóan iii) az adatkezelés közvetlen marketingcélokból történik és iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Azonban a törléshez való jogra kivételek is vonatkoznak Ezen általános kivételek, amikor a feldolgozás szükséges; i) a szólásszabadsággal és az információ szabadságával kapcsolatos jogok érvényesítése, ii) törvényi kötelezettségnek történő megfelelés; vagy iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben jogában áll korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Annak ellenére, hogy a feldolgozás korlátozva van, jogosultak vagyunk továbbra is tárolni személyes adatait. Azonban más módon csak a következő esetekben dolgozzuk fel: i) a Ön beleegyezésével; ii) jogi követelések megalapozása, érvényesítése, vagy védekezés azokkal szemben; iii) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; iv) vagy fontos közérdekekhez fűződő okokból. 

5.5. Adat hordozásához való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, és az adatkezelés automatizált módon történik, Önnek jogában áll megkapni személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban. Azonban ez a jog nem érvényesíthető, ha hátrányosan érintené mások jogait vagy szabadságát.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tiltakozni saját helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatai kezelésével szemben, de csak abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja i) közérdekű vagy az ECCO-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; vagy ii) annak célja a mi vagy egy harmadik cél jogos érdekének érvényesítése. Ebben az esetben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogában áll tiltakozni személyes adatai közvetlen marketingcélú kezelésével szemben is (beleértve a marketingcélú profilalkotást is). Amennyiben ezzel kapcsolatosan tiltakozik, beszüntetjük személyes adatainak e célú feldolgozását.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, joga van bármikor visszavonni erre irányuló hozzájárulását.

Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, megszüntetjük adatai kezelését, hacsak az adatkezelést a vonatkozó személyes adatvédelmi jogszabály vagy más vonatkozó törvények és jogszabályok nem teszik lehetővé, vagy nem követelik meg. Hozzájárulásának visszavonása semmilyen esetben nem befolyásolja a visszavonást megelőzően az Ön hozzájárulásával történt adatkezelést.

Amennyiben Ön nem adja meg a szükséges beleegyezéséket vagy visszavonja a beleegyezéseket, lehetséges, hogy ezek következtében nem tudja majd élvezni egyes szolgáltatásinkat.

5.8. Panasztételi jog az adatvédelmi hatóság felé.

Ön bármikor tehet panaszt a helyi, adatvédelmi felügyelő hatóságnak. Az adatvédelmi hatóság Dániában a

Dániai Adatvédelmi Hatóság,
Borgergade 28,5.,
1300 Koppenhága K,
Dánia
www.datatilsynet.dk 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait, és tájékoztassuk azzal kapcsolatosan, hogyan kezeljük személyes adatait, és felelünk meg a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben Ön nem elégedett személyes adatait kezelésével és védelmével, vagy a tőlünk kapott információkkal, arra kérjük, jelezze ezt nekünk, hogy fejlődhessünk. Amennyiben érvényesíteni kívánja jogait, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Kérjük, az 1. SZAKASZBAN (ELÉRHETŐSÉGEINK) foglaltaknak megfelelően vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, adja meg nekünk kérése kezeléséhez szükséges információkat, beleértve teljes nevét és e-mail-címét, hogy azonosíthassuk Önt. Indokolatlan késedelem nélkül válaszolni fogunk kérésére.

6. MÁS OLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Lehetséges, hogy harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat is kínálunk Önnek. Ezen hivatkozott weboldalak nem a mi kezelésünkben vannak, ezért nem vállalunk felelősséget weboldalunkról hivatkozott harmadik felek viselkedéséért. Javasoljuk, hogy mielőtt megadná személyes adatait bármilyen más weboldalon, olvassa el a weboldal felhasználási feltételeit és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.

7. JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy a későbbiekben saját hatáskörünkben bővítsük, módosítsuk jelen Adatvédelmi tájékoztatót, vagy eltávolítsunk belőle részeket, hogy biztosítsuk, hogy a benne foglalt információk releváns és megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az Ön személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével kapcsolatosan.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, melyeket tőlünk vagy más ECCO- vagy KRM-partnerektől kapott, továbbá más felhasználási feltételek, amelyek jelen weboldalunkon érvényesek, vagy amelyekkel kapcsolatosan beleegyezését adta, amikor egy másik ECCO-partnerrel lépett kapcsolatba.

Amennyiben beleegyezett hírlevelek vagy más információk fogadásába tőlünk, az Adatvédelmi tájékoztató frissítéséről közvetlenül e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Változat: 2019/08